PRODUCTEN

Energielabel woningen

EnergiePloeg is het adres om volgens de geldende regels een energielabel op te stellen voor uw woning.

Dit label is verplicht bij verhuur of verkoop van uw woning. Een goed bepaald energielabel geeft inzicht in de woning en laat ook zien waar verbetering mogelijk is. EnergiePloeg verzorgt het gehele traject van opname tot bepaling van het energielabel. EnergiePloeg bepaald het energielabel op basis van de NTA8800.

Maatwerk advies en gasloos wonen

Om je woning echt te verduurzamen of zelfs gasloos te kunnen wonen is veel meer nodig dan de info om een energielabel af te geven. EnergiePloeg heeft ruime ervaring en een bewezen track record met betrekking tot het verduurzamen van gebouwen en het gasloos maken van woningen. We vertalen deze ervaring en expertise in een persoonlijk energie verbeterplan.

Je energie verbeterplan is de weg van uw huidige situatie naar de gewenste situatie. De gewenste situatie bespreek je met onze adviseur. Omdat wensen erg uiteen kunnen lopen en de mogelijkheden van een woning altijd verschillend zijn, kijken we concreet naar je leefsituatie en wensen.

Scan op gebouwschil

De Quick scan op de gebouwschil is een door EnergiePloeg speciaal gebouwde werkwijze om grotere groepen woningen te beoordelen op de kwaliteit van de schil. De mate van isolatie bepaalt in belangrijke mate hoeveel energie een woning nodig heeft om te kunnen verwarmen.

De scan geeft de opdrachtgever op een voordelige manier op adresniveau inzicht in de mogelijkheden van bijvoorbeeld een warmtenet en kan dus cruciaal zijn in het vormen van de warmtevisie van een overheid. De deelnemende woningeigenaren krijgen direct een concreet advies met investeringen en subsidiemogelijkheden.

Projectadvies en trainingen

EnergiePloeg geeft met regelmaat advies over verduurzamingsprojecten in de gebouwde omgeving. Ook kunnen er presentaties verzorgd worden voor energiecoöperaties, gemeenten of andere belanghebbenden.

We willen graag dat mensen over de juiste info beschikken om goede en praktische keuzes te kunnen maken op het gebied van het verduurzamen. We delen graag onze kennis met u!