PRODUCTEN

Energielabel woningen

EnergiePloeg is het adres om volgens de geldende regels een energielabel op te stellen voor uw woning.

Dit label is verplicht bij verhuur of verkoop van uw woning. Een goed bepaald energielabel geeft inzicht in de woning en laat ook zien waar verbetering mogelijk is. EnergiePloeg verzorgt het gehele traject van opname tot bepaling van het energielabel. EnergiePloeg bepaald het energielabel op basis van de NTA8800.

Maatwerk advies en gasloos wonen

Om je woning echt te verduurzamen of zelfs gasloos te kunnen wonen is veel meer nodig dan de info om een energielabel af te geven. EnergiePloeg heeft ruime ervaring en een bewezen track record met betrekking tot het verduurzamen van gebouwen en het gasloos maken van woningen. We vertalen deze ervaring en expertise in een persoonlijk energie verbeterplan.

Je energie verbeterplan is de weg van uw huidige situatie naar de gewenste situatie. De gewenste situatie bespreek je met onze adviseur. Omdat wensen erg uiteen kunnen lopen en de mogelijkheden van een woning altijd verschillend zijn, kijken we concreet naar je leefsituatie en wensen.

Compensatieregeling SNN/NCG

Woningeigenaren die in het aardbevingsgebied in Groningen wonen kunnen een compensatieregeling aanvragen via de SNN. De hoogte van deze regeling varieert van € 10.000,- tot wel € 30.000,-. Het bedrag is bedoeld voor verduurzaming en verbetering van uw woning. We helpen u met het maken van de juiste keuzes en stellen een budget op waarmee u gebruik kan maken van de regeling.

Projectadvies en trainingen

EnergiePloeg geeft met regelmaat advies over verduurzamingsprojecten in de gebouwde omgeving. Ook kunnen er presentaties verzorgd worden voor energiecoöperaties, gemeenten of andere belanghebbenden.

We willen graag dat mensen over de juiste info beschikken om goede en praktische keuzes te kunnen maken op het gebied van het verduurzamen. We delen graag onze kennis met u!