WELKE OPLOSSINGEN ZIJN ER MOGELIJK?

Als we de opname van je woning hebben gedaan komen we met een concreet en eerlijk advies. Vanuit dit advies bieden we verschillende maatregelen aan. De keuzes die we hierin maken zijn afhankelijk van je wensen, je woning en je leefsituatie.

Ruwweg kunnen we drie soorten maatregelen onderscheidden:

In veel gevallen is dit de eerste stap naar een meer duurzame woning. Isoleren zorgt voor minder warmteverlies. Na toegepaste isolatiemaatregelen is er minder energie nodig om uw woning te verwarmen en warm te houden.

De mogelijkheden om te isoleren of de isolatie te verbeteren verschillen sterk van woning tot woning. Er zijn verschillende delen van de buitenschil die (beter) kunnen worden geïsoleerd en er zijn verschillende materialen om dit te doen.

In een advies kijken we altijd naar de meest praktische vorm welke het meest kostenefficiënt en energetisch verantwoord is. Vaak is dit een combinatie van isolatiemaatregelen.

De meest voorkomende isolatiemaatregelen zijn: vloerisolatie, bodemisolatie, muurisolatie, dakisolatie en isolatieglas.

Naast isoleren is het warmteverlies door infiltratie(tocht) een belangrijke. Tijdens een bezoek kijken we dan ook met een scherp oog naar de “zwakke”punten op dit gebied.

Een laatste belangrijke factor met betrekking tot warmteverlies is het ventileren. Ventileren kan veel energie kosten. Dit is afhankelijk van de manier waarom u ventileert. In de regel zijn er drie verschillende manieren om te zorgen voor ventilatie van uw huis. Dit zijn: natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie en mechanische ventilatie met een WTW.

In een opname kijken we dus naar de isolatie, infiltratie en ventilatie. Vanuit deze opname kijken we naar praktische en efficiënte maatregelen om het warmteverlies van uw woning naar een zo laag mogelijk niveau te krijgen.

Afgifte van energie aan uw woning

De manier van verwarmen van uw woning en de efficiëntie hiervan bepaalt voor een groot deel uw energieverbruik. In de meeste woningen wordt gebruik gemaakt van een gasgestookte(combi) ketel.

Tegenwoordig zijn er vaak meer duurzame alternatieven.

EnergiePloeg kijkt kritisch naar uw verwarmingssysteem en komt, afhankelijk van uw situatie met een mogelijk alternatief dat qua comfort, verbruik en kosten gunstig uitpakt.

Geheel afhankelijk van uw ketel en warmteafgiftesysteem bekijken we de mogelijkheden van verschillende soorten warmtepompen en bijvoorbeeld IR-panelen. Ook zijn sommige situaties geschikt voor het toepassen van een pellet kachel(eventueel met cv-systeem) of een combinatie van verschillende systemen. Een situatie waarbij het nog(tijdelijk) gebruiken van een gasgestookte HR ketel geadviseerd wordt komt weinig voor. Toch is dit in sommige gevallen wel de beste conclusie.

Warmtepomp

Een Warmtepomp werkt op stroom. Hij haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater en maakt daar een bruikbare temperatuur van.

Er zijn verschillende soorten warmtepomp systemen. De een gebruikt gas als bij verwarming en gebruikt gas voor warm tapwater. Andere systemen zijn volledig elektrisch. De keuze voor een systeem hangt in belangrijke mate af van de het warmteverlies van uw woning en uw warmteafgiftesysteem.

Niet elke situatie is geschikt voor een warmtepomp. In sommige situaties zal het rendement onvoldoende zijn. Soms zijn er behoorlijk wat aanpassingen in de woning nodig om een warmtepomp voldoende renderend te krijgen. In een adviesgesprek nemen we dit met u door en bespreken de mogelijkheden.

IR-panelen

Infrarood Panelen geven lokaal warmte af aan objecten en mensen. Deze techniek is volledig elektrisch en zorgt voor een zeer comfortabele warmte. Belangrijk bij de keuze voor IR panelen is de plaatsing en het soort paneel.

Er zijn vele aanbieders van deze techniek waarbij er een groot verschil zit in het rendement van de panelen. Zo zal het ene paneel “slechts 90graden” leveren waar een ander paneel met hetzelfde wattage wel 130 graden leveren kan. De keuze voor het juiste product en de juiste plaatsing is cruciaal bij deze techniek.

IR panelen worden vaak toegepast in ruimtes waar verwarming wenselijk is maar men maar korte tijd is. Denk hierbij aan een kleine afgesloten keuken, een studeerkamer of een logeerkamer.

Met de juiste technieken zijn er ook steeds meer voorbeelden waar hele woningen efficiënt verwarmd worden door middel van infrarood panelen.

Andere oplossingen

Er zijn situaties waarbij het gebruiken van een hout of pellet kachel gezien kan worden als meest passende oplossing. In veel gevallen zorgt de kachel dan ook(mede) voor de verwarming van de cv, zodat de warmte zo effectief mogelijk wordt gebruikt.

Geheel afhankelijk van uw situatie kan het vervangen van een oude ketel voor een moderne HR ketel ook een stap zijn naar een meer duurzame woning. Gezien de uitgesproken ambitie om het gasverbruik sterk te verminderen zullen we altijd eerst alle alternatieven onderzoeken alvorens een andere gasgestookte ketel te adviseren.

Er zijn veel verschillende manieren om voor warmte in je huis te zorgen. Een goede berekening van zowel uw warmteverlies als warmtevraag is nodig om dit te kunnen bepalen. Deze zetten we dan af tegen de benodigde investering, het rendement en de milieuwinst. Op deze manier komen tot een advies voor uw situatie. Er zijn vrijwel altijd goede mogelijkheden om volledig gasloos te verwarmen of het gasverbruik sterk terug te dringen.

In veel gevallen is het zo dat wanneer we minder gas gaan verbruiken, het elektriciteitsverbruik zal gaan stijgen. In de meeste gevallen is dit geen enkel probleem. De techniek van bijvoorbeeld zonnepanelen is dusdanig dat deze stijging prima kan worden opgevangen.

In een advies kijken we altijd naar manieren om zelf energie op te wekken. In het geval van zonnepanelen is dit in veel gevallen erg lonend. We proberen hierbij de volledige elektriciteitsvraag van uw woning zelf op te wekken.

Bij zonnepanelen zijn er zeer veel aanbieders. Er zit erg veel verschil tussen de aangeboden materialen en de vakkundigheid van installateurs. De materiaalkeuze hangt erg af van uw situatie en wensen. Dit is ook een onderdeel dat altijd zal worden besproken in een adviesgesprek.

Behalve zonnepanelen kun je ook gebruik maken van een zonneboiler. Zonneboilers zorgen voor warm water. Dit water kan gebruikt worden als verwarming voor het warme tapwater. Denk hierbij aan het douchen, afwassen en het vullen van een bad. Hiernaast gebruiken we zonneboilers voor het mede opwarmen van het water voor de CV. Zonneboilers zijn met name geschikt voor situaties waarin er relatief veel tapwater wordt verbruikt. Voor een gezin is een investering in een zonneboiler dus vaak meer lonend dan voor een één-persoons huishouden.