Quick scan op gebouwschil

De Quick scan op de gebouwschil is een door EnergiePloeg speciaal gebouwde werkwijze om grotere groepen woningen te beoordelen op de kwaliteit van de schil. De mate van isolatie bepaalt in belangrijke mate hoeveel energie een woning nodig heeft om te kunnen verwarmen. De scan geeft de opdrachtgever op een voordelige manier op adresniveau inzicht in de mogelijkheden van bijvoorbeeld een warmtenet en kan dus cruciaal zijn in het vormen van de warmtevisie van een overheid. De deelnemende woningeigenaren krijgen direct een concreet advies met investeringen en subsidiemogelijkheden.

De vraag
Veel woningeigenaren, woningcorporaties en overheden zitten met dezelfde vraag. Deze is het makkelijkst samen te vatten in: wat moet ik met mijn woning?

Er zijn op dit moment eigenlijk geen makkelijke en heldere antwoorden op die vraag. Dit omdat het antwoord per gebouw erg verschilt.

Wat wel duidelijk is dat we iets moeten om deze vraag te beantwoorden. Voor gemeenten is het van groot belang om inzicht te krijgen in de energetische staat van woningen. Op dit moment is het vaak onduidelijk of woningen op een warmtenet aangesloten kunnen worden of verwarmd kunnen worden met een warmtepomp.
Veel woningeigenaren zitten met dezelfde vragen. Er gebeurd best wel veel en veel woningeigenaren tonen ook initiatief door bijvoorbeeld hun vloer te isoleren of zonnepanelen aan te schaffen.

Wat we veel zien is dat de effecten van het isoleren van woningen voor de woningeigenaar tegenvallen. En dat het heel erg onduidelijk is welke maatregelen nu slim zijn om te doen.

Het antwoord
Om antwoord te geven op zowel de vraag van de woningeigenaar als de vraag vanuit overheden hebben we een werkwijze ontwikkeld.
Deze werkwijze begint bij het begin; de thermische schil van de woning. We hebben een methodiek ontwikkeld waarbij er in ca. 60 minuten een maatwerkadvies op de gebouwschil kan worden gegeven.

De woningeigenaar heeft dan een helder advies over welke maatregelen hij/zij kan nemen, de kosten en de resultaten van deze maatregelen en hoe hoog eventuele subsidies zijn. De woningeigenaar kan zo de juiste keuzes maken en krijgt een eerlijk en helder advies over het effect van de maatregelen.

De opdrachtgever heeft hiermee direct een duidelijk beeld van de huidige en de toekomstige energetische staat van de woning. Er is direct duidelijk of en met welke kosten de woning geschikt gemaakt kan worden voor laag temperatuur verwarming en of de woning bijvoorbeeld aangesloten kan worden op een laag temperatuur warmtenet.

Werkwijze
Er wordt een afspraak gemaakt met een onafhankelijk adviseur. De adviseur is onafhankelijk, er wordt niets verkocht en het belang van een goed en eerlijk advies staat voorop. Hierdoor worden de belangen gelijkgeschakeld.

De adviseur komt langs bij de woningeigenaar. Er vind een gesprek plaats over het belang van het isoleren en er wordt over de woning(kansen) gesproken. Er wordt gesproken over tocht in de woning en over hoe de woning geventileerd wordt. Daarna meet de adviseur de woning op en gaat na of en hoe de verschillende bouwdelen zijn geïsoleerd.
De info vanuit de bewoners en een schouw op de huidige schil is de input voor het bouwen van een energetisch model van de woning.
Vervolgens kan de adviseur per bouwdeel een verbetering adviseren die past bij de mogelijkheden van de woning en de wensen van de woningeigenaar.

Hierdoor kan er in ca. 60 minuten een advies op maat worden gemaakt waarbij men de indicatieve kosten voor de verbeteringen kent en de te verwachten resultaten van het uitvoeren van de verbeteringen. Een helder en eerlijk antwoord met betrekking tot de kansen die de woning biedt.

Door dit te doen weten we ook direct hoeveel vermogen er nodig is in de huidige en nieuwe situatie. Deze informatie maakt direct inzichtelijk of de woning op termijn kan worden aangesloten op een laag temperatuur warmtenet of verwarmd kan worden met een warmtepomp.

Kosten
Afhankelijk van het aantal woningen kunnen deze variëren van € 100,- tot € 160,- per woning. Wellicht zijn er koppelingen mogelijk middels de RRE subsidie of zijn er andere mogelijkheden.
Wel zijn de kosten in ieder geval zeer beheersbaar. De info en het advies voor de woningeigenaar heeft grote waarde. Ditzelfde geldt voor de waarde van het kennen van de woningen in een bepaalde plaats en een antwoord op hoeveel energie er nodig is voor het verwarmen van deze woningen.


Meer weten?

Loading