Wat levert het op?

Een van de uitgangspunten van de advisering van EnergiePloeg is financieel rendement. Keuzes die u maakt om uw woning te verduurzamen moeten ook financieel renderen.

In het advies dat u ontvangt staan aanbevelingen om uw woning te verduurzamen. Deze maatregelen leveren milieuwinst en financieel rendement. Om de maatregelen uit te voeren is wel eerst een investering nodig. Hiervoor zijn in Nederland zijn er verschillende subsidieregelingen waar u gebruik van kunt maken. Deze verschillen per maatregel en soms ook per gemeente.

Behalve subsidies zijn er ook mogelijkheden om uw energiebesparende maatregelen te financieren. De uitkomst is eigenlijk altijd zo dat de maandelijkse besparing groter is dan de maandelijkse aflossing en rente van de gekozen financiering.

Op veel maatregelen geldt dat er een ISDE subsidie toepasbaar is. Hoeveel deze is maken we inzichtelijk. ISDE subsidies worden bijvoorbeeld toegekend aan bepaalde warmtepompen en zonneboilers. Of dit mogelijk is en hoe hoog de subsidie is ligt aan de keuze van het systeem.

We nemen de subsidie mee in het advies. Meer informatie kunt u vinden op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie.

Behalve de ISDE subsidie zijn er vaak nog aanvullende mogelijkheden. Het maximale voor uw situatie berekenen we en maken we voor u inzichtelijk. Voor aanvullende regelingen kunt u kijken op de energiesubsidiewijzer op www.energiesubsidiewijzer.nl.

Naast toegekende subsidies zijn er nog een aantal fiscale voordelen te behalen. Zo geldt er voor isolerende maatregelen nog altijd een verlaagd btw tarief. Op de investering voor zonepanelen kunt u zelfs de volledige btw(21%) terugvorderen.

Op veel maatregelen geldt dat er een ISDE subsidie toepasbaar is. Hoeveel deze is maken we inzichtelijk. ISDE subsidies worden bijvoorbeeld toegekend aan bepaalde warmtepompen en zonneboilers. Of dit mogelijk is en hoe hoog de subsidie is ligt aan de keuze van het systeem.

We nemen de subsidie mee in het advies. Meer informatie kunt u vinden op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie.

Behalve de ISDE subsidie zijn er vaak nog aanvullende mogelijkheden. Het maximale voor uw situatie berekenen we en maken we voor u inzichtelijk. Voor aanvullende regelingen kunt u kijken op de energiesubsidiewijzer op www.energiesubsidiewijzer.nl.

Naast toegekende subsidies zijn er nog een aantal fiscale voordelen te behalen. Zo geldt er voor isolerende maatregelen nog altijd een verlaagd btw tarief. Op de investering voor zonepanelen kunt u zelfs de volledige btw(21%) terugvorderen.

In een energie verbeterplan nemen we alle voor u interessante subsidies en mogelijkheden tot financiering mee, zodat u, in uw situatie, de laagste investering en lasten heeft.

Behalve een bijdrage aan het milieu en een verhoogd comfort is de uitkomst ook zo dat u er financieel beter van wordt.